Zübeyit Gün
Yaz?lan uluslararas? kitaplar
 

Santé Mentale et Migration Forcée: Santé Mentale, Traumatisme, Acculturation et Reconstruction dans les Différents Contextes de Migration Forcée

Edition Universitaires Européennes - 2013

Ulusal Kitap Bölümleri
 

Göç Psikolojisi - Ça?da? Psikoloji Ak?mlar? - Atatürk Üniversitesi Aç?k ö?retim Yay?nlar?, Erzurum, 1. Bask? - 2016

Mülteci ve Göçmenlerle Yap?lacak Alan Çal??malar ?çin Perspektifler: Bir ön çal??ma”, ?ltica, Uluslararas? Göç ve Vatans?zl?k: Kuram, Gözlem ve Politika kitab? içinde - An?l Matbaac?l?k - 2011

Uluslararas? hakemli dergilerde yay?nlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
 

Zübeyit Gün ve Bayraktar, F. (2008), "Türkiye’de ?ç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü", Türk Psikiyatri Dergisi, 18, 167-176

Bayraktar, F. (2007), "Incidence and Correlates of Internet Usage Among Adolescents in North yprus", Cyberpsychology & Behavior, 10, 191-197

Zübeyit Gün, Aksel S. Y?lmaz T. , Cengelci B. (2007), "Migration and Psychological Status of Adolescents in Turkey", Adolescents, 42, 589-602

Zübeyit Gün, (2009) “Violence politique, migration forcée, trauma et reconstruction chez les migrants de Turquie” Revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés, 10 (3): 333- 338

Ulusal hakemli dergilerde yay?nlanan makaleler
 

Gün, Z. (2007), "Psikolojide, Göç Çal??malar?ndaki Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri", Türk Psikoloji Bülteni, 12, 27-41