Zübeyit Gün
Yazılan uluslararası kitaplar
 

Santé Mentale et Migration Forcée: Santé Mentale, Traumatisme, Acculturation et Reconstruction dans les Différents Contextes de Migration Forcée

Edition Universitaires Européennes - 2013

Ulusal Kitap Bölümleri
 

Göç Psikolojisi - Çağdaş Psikoloji Akımları - Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Yayınları, Erzurum, 1. Baskı - 2016

Mülteci ve Göçmenlerle Yapılacak Alan Çalışmalar İçin Perspektifler: Bir ön çalışma”, İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika kitabı içinde - Anıl Matbaacılık - 2011

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
 

Zübeyit Gün ve Bayraktar, F. (2008), "Türkiye’de İç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü", Türk Psikiyatri Dergisi, 18, 167-176

Bayraktar, F. (2007), "Incidence and Correlates of Internet Usage Among Adolescents in North yprus", Cyberpsychology & Behavior, 10, 191-197

Zübeyit Gün, Aksel S. Yılmaz T. , Cengelci B. (2007), "Migration and Psychological Status of Adolescents in Turkey", Adolescents, 42, 589-602

Zübeyit Gün, (2009) “Violence politique, migration forcée, trauma et reconstruction chez les migrants de Turquie” Revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés, 10 (3): 333- 338

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 

Gün, Z. (2007), "Psikolojide, Göç Çalışmalarındaki Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri", Türk Psikoloji Bülteni, 12, 27-41