Zübeyit Gün
Uluslararası Başlıca Konferanslar
 
 • • Çıvgın, U. Gün, Z. (2016) Analysis of Prisoners’ Mental Health, Social Support and Resilience in Terms of Some Demographics, 37th Stress and Anxiety Congress, Zagreb, Sirbia
   
 • • Gün, Z. (2015) “How Political Engagement Effects Mental Health Process of Immigrants in the Context of the Diaspora”, Political Psychology Conference, Armsterdam, Holland.
   
 • • Gün, Z. (2015) “Women, Forced Migration and Trauma: A Contextual Analyze” International Correspondence Conference on “Female Migration” İstanbul, Türkiye.
   
 • • Gün Z. (2015) "Mental Health and Political Engagement in Context of Diaspora" Turkish Migration Conference 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti
   
 • • Gün, Z. (2014) “Üç Bağlam, Üç Dünya ve Ruhsal Aygıt” Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VIII, İstanbul, Türkiye
   
 • • Gün, Z.(2014) "Forced Migration, Mental Health, Trauma and Acculturation: A Comparative Study " Turkish Migration Conference 2014, London, UK.
   
 • • Gün, Z.(2014) "The Comparison of Psychosocial Characteristics of Forced Migration Within Turkey and to Europe" (Panel) Turkish Migration Conference 2014, London, UK.
   
 • • Gün, Z. (2012) "The Mental Health Profile of Forced Migrants From Turkey to Europe: The Case of France", Turkish Migration Conference 2012: Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years, London, UK,
   
 • • Gün, Z. (2010), "Internal Migration as a Risk Factor for Mental Health of Adolescent in Turkey",  5th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, London, UK.
   
 • • Gün, Z. (2009), "Zorunlu İç Göç ve Avrupa’ya Zorunlu Göçün Çocuk ve Ergenlerin Ruh Sağlıklarına Etkileri", Zorunlu Göçün: Çocuk ve Gençler Üzerindeki Psikolojik Etkileri, Zürih Üniversitesi, İsviçre,
   
 • • Gün, Z. (2009), "Rebuilding of İdentity in the Migratory Context: From a Psychological Point of View", Diasporas, Migration and Identities: Crossing Boundaries, New Directions, London, UK,
   
 • • Gün, Z. (2008) “Traumatisme et Reconstruction de l’İdentité Dans le Contexte Migratoire” Colloque International: Mémoires, et exilés d’Europe (desBalkans et duCaucase) vers la Turquie et de Turquie vers l’Europe, Bordeaux, France
   
 • • Gün, Z. (2008) “Le Traumatisme et l’Acculturation Dans le Contexte Migratoire” Journées d’Etude, Migrations: Nouvelles Pratiques, Approches Plurielles, EHESS, Paris, France
   
 • • Gün, Z. (2007) “Forced Migration, Refugees and Trauma” V. International Psychological Trauma Symposium “Digging Up Wounds, Healing Wounds” Istanbul, Turkey
   
 • • Gün, Z. (2006) “Internal Displacement and Mental Health: Children and Adolescents” International Conference “Internal Displacement in Turkey and Abroad: International Principles, Experiences and Policy Proposals” Istanbul, Turkey
   
 • • Gün, Z. (2005) “The Correlates of Immigration Among Adolescent in Turkey” XIIth European Conference on Developmental Psychology, Tenerife, Espagne
   
 • • Aksel, Ş.,Gün, Z. Yılmaz Irmak, T., Çengelci, B., (2005) “Migration and psychological Status of Turkish Adolescents”, Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, International Conference, Oslo, Norway.
   
Ulusal Başlıca Konferanslar
 
 • • Çıvgın, U. Gün Z. (2016). Hükümlülerin Demografik Değişkenlerine göre Depresyon Seviyelerinin ve Baş etme Seviyelerinin İncelenmesi, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2015) “Zorunlu Göçün Travmatik Etkilerinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi; Karşılaştırmalı Bir Çalışma” 2. Anadolu Travma Çalışma Günleri (Zorunlu Göç, Mültecilik ve Ayırımcılık), İstanbul, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2015) “Türkiye’deki Psikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Işığında Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemlerini Yeniden Düşünmek”, İzmir Psikoloji Günleri, İzmir, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2015) “1990 sonrası Zorunlu Göçün Ruh Sağlığı Dinamikleri: Diyarbakır, İzmir ve Paris Örnekleri” Siyaset Psikolojisi ve Toplumsal Sorunlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2014) Türkiye İçinde ve Türkiye Dışına Gerçekleşen Zorunlu Göçün Ruh Sağlığına Etkileri; Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
   
 • • Gün, Z. (2014) The Mental Health Profile of Forced Migrants From Turkey to Europe: The Case of France. MiReG Seminar Series, Gediz University, İzmir, Türkiye
   
 • • Gün, Z. (2013) "Dünden Kim kaldı, Yarına Kim Kalacak: Psikodrama, Grup Terapisi ve Sosyometri",  18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2012), "Comparison of Asylum and Forced Migration Experiences from Psychological Dimension: Paris and Izmir Examples", Third Academic Network Seminar: Turkey's Experience with Urban Refugees: Modalities and Future Perspectives, UNCHR, İstanbul, Türkiye
   
 • • Gün, Z. (2011), "From Past to Present: Human at the Nexus Between Laws, Conventions and Borders: Psychological Disturbance During Asylum Application Process", Second Academic Network Seminar:  Turkey’s Historical Tradition of Asylum: Past Practice and Future Application, UNCHR, Ankara, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2010) "Değişik Göç Bağlamlarındaki Irkçılık Deneyimleri ve Irkçılığın Ruh Sağlığına Etkileri",  XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi Mersin, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2009), "Problems Encountered During the Academic Research in the Field of Asylum and Migration",  First Academic Network Seminar: Asylum, Forced Migration and Statelessness, UNCHR, Ankara, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2008), "Avrupa’da Ayrımcılık ve Göçmenlerin Ruh Sağlığı ", XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2006), "Türkiye’de İç Göç ve Kültürleşme ", XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2004), "Psikolojide Göç Çalışmalarına Giriş ", XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2003), "Göç ve Ergen Ruh Sağlığı", XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye,
   
 • • Gün, Z. (2003), "Göç ve Psikopatoloji ", VII. Ulusal PDR Kongresi, Malatya, Türkiye,