Zübeyit Gün

“Hükümlü ve Tutukluların Ruh Sağlığı Profillerinin İncelenmesi Projesi”, Üniversite Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Fonu, Proje Koordinatörü, 01/2015-01/2016

“Göç ve Ergen Ruh Sağlığı Projesi”, Üniversite Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Fonu, Yardımcı Yönetici, 10/2000-10/2001

Sokakta Çalışan Çocukların Okula Kazandırılması Projesi, Uluslararası Çalışma Organizasyonu (International Labor Organization), Araştırmacı, 01/2000-01/2001

Sokak Çocukları ve Sokakta Çalışan Çocuklar ile Katılımlı Eylem Araştırması, UNICEF, Araştırmacı, 05/1999-12/1999

Sokak Çocuklarını Eve Döndürme Projesi, Türk Alman Enstitüsü, Ana Yönetici, 07/1998-01/2000

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 

Çelik, L. (2016), “Zorunlu İç-göç Yaşamış İkinci Nesil Ergenlerin Kültürleşme Seviyelerinin Ruh Sağlığı, Dayanıklılık ve Akademik Başarı ile İlişkisinin İncelenmesi”, Gediz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Çıvgın, U. (2015), “Hükümlülerin Suç ve Kaldıkları Cezaevleri Türlerine Göre Ruh Sağlıklarının, Psikolojik Uyum ve Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi” Gediz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı