Zübeyit Gün

Yaklaşımlar

  • •       Psikodinamik Yaklaşım
  • •       Kısa Süreli Dinamik Yaklaşım
  • •       Varoluşçu Yaklaşım
  • •       Bütüncül Yaklaşım
  • •       Kültüre Duyarlı Yaklaşım
  • •       Duygu, Çözüm ve Farkındalık Temelli Yaklaşımlar
  • •       Destekleyici, Tamamlaryıcı ve Koruyucu Yaklaşımlar