Zübeyit Gün

Kurumsal Danışmanlık

  • • Çalışanlara Yönelik Psikososyal Destek Programları
  • • Çalışan Bağlılığı Araştırmaları
  • • Kurum Kültürü Araştırmaları
  • • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları
  • • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri
  • • Organizasyon Geliştirme Faaliyetleri
  • • Arama Konferansı ve Odak Grup Çalışmaları
  • • Avrupa Birliği (AB) Hibe Destek Programları Kapsamında Proje Geliştirme ve Yazma